A1 and A2 milk | A2 Cow Milk in Kharghar | A2 Cow Milk in Nerul | A2 Cow Milk in CBD Belapur | A2 Cow Milk in Seawoods-Darave | A2 Cow Milk in Juinagar | A2 Cow Milk in Sanpada | A2 Cow Milk in Navi Mumbai | A2 Cow Milk in Vashi | A2 Cow Milk in Chembur | A2 Cow Milk in Tilak Nagar

Milk is a primary source of nutrition for infants after the birth and also for human beings. Generally, milk is either from humans (women) or from cattle origin they contain various types of proteins, vitamins, minerals and so on. Components in milk show various...

A2 दूध म्हणजे काय रे भाऊ | A2 Cow Milk in Navi Mumbai | A2 Cow Milk in Vashi

“दूध ते दूध…त्यात असलं ए टू आणि बी टू कुठून आलं? फार्फातर …. म्हणजे ….. हे आपलं .. गायीचं किंवा म्हशीचं दूध समजू शकतो… वास्तविक पहाता, दोष त्याचा नाहीच्चे. या धावत्या काळात, घरात आपणहून चालत येणारं दूध हे नक्की कुठल्या प्रतीचं आहे हे जाणून घ्यायला देखील कुणाकडे वेळ...