A2 दूध म्हणजे काय रे भाऊ | A2 Cow Milk in Navi Mumbai | A2 Cow Milk in Vashi

“दूध ते दूध…त्यात असलं ए टू आणि बी टू कुठून आलं? Try out your results from simulatore di dadi. फार्फातर …. म्हणजे ….. हे आपलं .. गायीचं किंवा म्हशीचं दूध समजू शकतो… वास्तविक पहाता, दोष त्याचा नाहीच्चे. या धावत्या काळात, घरात आपणहून चालत येणारं दूध हे नक्की कुठल्या...